top of page
Logo Databáze lékových interakcí
Databáze lékových interakcí: Obrázek

Databáze lékových interakcí

Znalostní databáze pomáhající lékařům, lékárníkům i pacientům orientovat se v problematice kombinace léků.
Databázi budujeme nepřetržitě od roku 2001 a v současné době se v ní nachází na půl milionu záznamů.
Databáze zkontroluje celý zadaný seznam léčivých přípravků a vyhodnotí všechny vzájemné kombinace, následně upozorní uživatele na možné negativní důsledky kombinace dvou konkrétních přípravků tak, že pro snadnou orientaci zobrazí hodnotu, které interakce dosahuje (barevně od zelené k červené a numericky v rozmezí
0 "bylo provedeno zkoumání a k lékové interakci nedochází" až 6 "výrobce léčivých přípravků ze závažných důsledků nedoporučuje společné užívání"). Každý záznam o lékové interakci obsahuje pevně strukturovanou informaci, která zahrnuje důsledek a mechanismus lékové interakce, zvláštní opatření, které je doporučeno v souvislosti s interakcí provést. Dále sekci komentář, která přesně cituje originální práci nebo SPC a na závěr citaci literatury.

Databáze je postavena tak, aby pomohla odborníkům i laikům v orientaci mezi předepsanými léky, léky nakoupenými ve volném prodeji a složkami potravy, jako jsou koření, nápoje, ovoce a další.

Databáze je zdravotnický prostředek a jako jediná v České republice je přímo určená k optimalizaci farmakoterapie.

Databáze lékových interakcí: Text

Spouštíme novou Databázi!

Po několika letech vývoje se chystáme spustit novou Databázi lékových interakcí.

Intuitivní

24/7 na všech zařízeních
s přístupem na internet

V informačních systémech nemocnic, lékáren, lékařů i jako webová aplikace.

Ke stažení

Oficiální návod výrobce zdravotnického prostředku Databáze lékových interakcí

Ceník pro webovou aplikaci
i k implementaci, pro jednotlivé uživatele i nemocnice

Představení nové Databáze
a vysvětlení nutnosti přechodu
na REST API verzi

Ukončení podpory Databáze lékových interakcí offline

Z důvodu naplnění nařízení o Zdravotnických prostředcích (MDR), kvůli zvýšení bezpečnosti našeho zdravotnického prostředku a zvýšení komfortu při využívání Databáze lékových interakcí ukončujeme podporu dotazového modulu a systému čtvrtletních aktualizací.

V říjnu 2023 byla vydána poslední aktualizace, která je platná do 1. 1. 2024. Po tomto datu již není možné využívat Databázi lékových interakcí offline.

Databázi nově poskytujeme již jen jako webovou aplikaci s možností napojení do jakéhokoli informačního systému v nemocnicích, ambulancích i lékárnách.

Databáze lékových interakcí: Pro Gallery

Možnosti používání Databáze

Databáze lékových interakcí - online

Webová aplikace

Databázi lékových interakcí můžete využívat prostřednictvím naší vlastní webové aplikace, která je dostupná na adrese lekoveinterakce.cz
Data pravidelně aktualizujeme na našem serveru – pokaždé, když se do aplikace přihlásíte, máte jistotu, že data jsou nejaktuálnější.

Databáze lékových interakcí: News

Pokud chcete začít Databázi lékových interakcí používat na svém počítači, nebo ve svém informačním systému, kdykoli nás kontaktujte na naší e-mailové adrese info@drugagency.cz.

bottom of page