top of page
Logo Databáze lékových interakcí
Databáze lékových interakcí: Obrázek

Databáze lékových interakcí

Znalostní databáze pomáhající lékařům, lékárníkům i pacientům orientovat se v problematice kombinace léků.
Databázi budujeme nepřetržitě od roku 2001 a v současné době se v ní nachází na půl milionu záznamů.
Databáze zkontroluje celý zadaný seznam léčivých přípravků a vyhodnotí všechny vzájemné kombinace, následně upozorní uživatele na možné negativní důsledky kombinace dvou konkrétních přípravků tak, že pro snadnou orientaci zobrazí hodnotu, které interakce dosahuje (barevně od zelené k červené a numericky v rozmezí
0 "bylo provedeno zkoumání a k lékové interakci nedochází" až 6 "výrobce léčivých přípravků ze závažných důsledků nedoporučuje společné užívání"). Každý záznam o lékové interakci obsahuje pevně strukturovanou informaci, která zahrnuje důsledek a mechanismus lékové interakce, zvláštní opatření, které je doporučeno v souvislosti s interakcí provést. Dále sekci komentář, která přesně cituje originální práci nebo SPC a na závěr citaci literatury.

Databáze je postavena tak, aby pomohla odborníkům i laikům v orientaci mezi předepsanými léky, léky nakoupenými ve volném prodeji a složkami potravy, jako jsou koření, nápoje, ovoce a další.

Databáze je zdravotnický prostředek a jako jediná v České republice je přímo určená k optimalizaci farmakoterapie.

Databáze lékových interakcí: Text

Spouštíme novou Databázi!

Po několika letech vývoje se chystáme spustit novou Databázi lékových interakcí.

Intuitivní

24/7 na všech zařízeních
s přístupem na internet

V informačních systémech nemocnic, lékáren, lékařů i jako webová aplikace.

Ke stažení

Oficiální návod výrobce zdravotnického prostředku Databáze lékových interakcí

Ceník pro webovou aplikaci
i k implementaci, pro jednotlivé uživatele i nemocnice

Představení nové Databáze
a vysvětlení nutnosti přechodu
na REST API verzi

Databáze lékových interakcí: Pro Gallery

Možnosti používání Databáze

Databáze lékových interakcí - online

Webová aplikace

Databázi lékových interakcí můžete využívat prostřednictvím naší vlastní webové aplikace, která je dostupná na adrese lekoveinterakce.cz
Data pravidelně aktualizujeme na našem serveru – pokaždé, když se do aplikace přihlásíte, máte jistotu, že data jsou nejaktuálnější.

Databáze lékových interakcí: News

Pokud chcete začít Databázi lékových interakcí používat na svém počítači, nebo ve svém informačním systému, kdykoli nás kontaktujte na naší e-mailové adrese info@drugagency.cz.

bottom of page