Logo Databáze lékových interakcí
 

Databáze lékových interakcí

Znalostní databáze pomáhající lékařům, lékárníkům i pacientům orientovat se v problematice kombinace léků.
Databázi budujeme nepřetržitě od roku 2001 a v současné době se v ní nachází na půl milionu záznamů.
Databáze zkontroluje celý zadaný seznam léčivých přípravků a vyhodnotí všechny vzájemné kombinace, následně upozorní uživatele na možné negativní důsledky kombinace dvou konkrétních přípravků tak, že pro snadnou orientaci zobrazí hodnotu, které interakce dosahuje (barevně od zelené k červené a numericky v rozmezí
0 "bylo provedeno zkoumání a k lékové interakci nedochází" až 6 "výrobce léčivých přípravků ze závažných důsledků nedoporučuje společné užívání"). Každý záznam o lékové interakci obsahuje pevně strukturovanou informaci, která zahrnuje důsledek a mechanismus lékové interakce, zvláštní opatření, které je doporučeno v souvislosti s interakcí provést. Dále sekci komentář, která přesně cituje originální práci nebo SPC a na závěr citaci literatury.

Databáze je postavena tak, aby pomohla odborníkům i laikům v orientaci mezi předepsanými léky, léky nakoupenými ve volném prodeji a složkami potravy, jako jsou koření, nápoje, ovoce a další.

Databáze je zdravotnický prostředek a jako jediná v České republice je přímo určená k optimalizaci farmakoterapie.

 
 

Možnosti používání Databáze

Databáze lékových interakcí - online

Webová aplikace

Databázi lékových interakcí můžete využívat prostřednictvím naší vlastní webové aplikace, která je dostupná na adrese lekoveinterakce.cz
Data pravidelně aktualizujeme na našem serveru – pokaždé, když se do aplikace přihlásíte, máte jistotu, že data jsou nejaktuálnější.

 

Pokud chcete začít Databázi lékových interakcí používat na svém počítači, nebo ve svém informačním systému, kdykoli nás kontaktujte na naší e-mailové adrese info@drugagency.cz.