Logo interakční akademie
 

Interakční akademie

Komplexní a systematické proškolení zdravotnických profesionálů v oblasti lékových interakcí, završené přezkoušením jejich schopností interpretovat lékové interakce z hlediska individuálního rizika pro konkrétního pacienta.
Vlastní kurz se skládá ze dvou seminářů, trvajících devět a půl hodiny, na kterých budou poskytnuty všechny potřebné odborné informace včetně interpretace údajů.

Témata školení:

  • principy lékových interakcí (farmakodynamické a farmakokinetické lékové interakce, základní farmakokinetické parametry, léky se specifickou toxicitou, interakce vznikající až za určitých specifických podmínek)

  • polymorfismus a lékové interakce (genetický polymorfismus a nemoci, biotransformace a transport léčiv, vliv na morbiditu a mortalitu)

  • vstřebávání léčiv a lékové interakce (způsob vstřebávání léčiv, základní principy lékových interakcí, hlavní rizika pro pacienty, způsoby snižování rizik)

  • lékové interakce potravy, nápojů, léčivých rostlin nebo koření (léky a potrava, léky a nápoje, vliv látek obsažených v rostlinách na osud léčiv v organismu, tradiční indická nebo čínská medicína)

  • interpretace důsledků lékových interakcí (citlivosti substrátů, léčiva s úzkou terapeutickou šíří, nevhodné léky ve stáří, individualizovaná terapie, vyšetření genetického polymorfismu, redukce dávek, výběr ”náhradních” léčiv)

  • lékové interakce hlavních farmakologických skupin léčiv


Na kurzu je zajištěn oběd a občerstvení po celou dobu trvání přednášek.
Účastníci získají 50 bodů do systému celoživotního vzdělávání lékárníků a webovou aplikaci Databáze lékových interakcí na jeden rok.

 

Otevřené kurzy

Základní dvoudenní kurz

Praha

5. 11. a 19. 11. 2022
Kongresový sál IKEM

Vídeňská 1958, 140 21 Praha 4

Základní dvoudenní kurz

Brno

15. 11. a 22. 11. 2022

Hotel VISTA

Hudcova 72, 621 00 Brno

 

Proč se kurzu zúčastnit

Prvním motivem pro zvýšení rozsahu znalostí je zajištění vyšší míry bezpečí pro pacienty.

Druhým motivem je neustále se zvyšující zájem o pomoc či radu ze strany pacientů, kteří se zajímají o svou léčbu a well-being.

Třetím motivem je zvýšení rozsahu znalostí, jelikož se lidské poznání neustále vyvíjí a rychlost porozumění se navíc stále zrychluje.
Čtvrtým motivem je uvědomění si své hmotně právní odpovědnosti, která náleží nejen zdravotníkům na základě § 2950 Občanského zákoníku.