top of page
Logo interakční akademie
Interakční akademie: Obrázek

Interakční akademie

Komplexní a systematické proškolení zdravotnických profesionálů v oblasti lékových interakcí, završené přezkoušením jejich schopností interpretovat lékové interakce z hlediska individuálního rizika pro konkrétního pacienta.
Vlastní kurz se skládá ze dvou seminářů, trvajících devět a půl hodiny, na kterých budou poskytnuty všechny potřebné odborné informace včetně interpretace údajů.

Témata školení:

  • principy lékových interakcí (farmakodynamické a farmakokinetické lékové interakce, základní farmakokinetické parametry, léky se specifickou toxicitou, interakce vznikající až za určitých specifických podmínek)

  • polymorfismus a lékové interakce (genetický polymorfismus a nemoci, biotransformace a transport léčiv, vliv na morbiditu a mortalitu)

  • vstřebávání léčiv a lékové interakce (způsob vstřebávání léčiv, základní principy lékových interakcí, hlavní rizika pro pacienty, způsoby snižování rizik)

  • lékové interakce potravy, nápojů, léčivých rostlin nebo koření (léky a potrava, léky a nápoje, vliv látek obsažených v rostlinách na osud léčiv v organismu, tradiční indická nebo čínská medicína)

  • interpretace důsledků lékových interakcí (citlivosti substrátů, léčiva s úzkou terapeutickou šíří, nevhodné léky ve stáří, individualizovaná terapie, vyšetření genetického polymorfismu, redukce dávek, výběr ”náhradních” léčiv)

  • lékové interakce hlavních farmakologických skupin léčiv


Na kurzu je zajištěn oběd a občerstvení po celou dobu trvání přednášek.
Účastníci získají 50 bodů do systému celoživotního vzdělávání lékárníků a webovou aplikaci Databáze lékových interakcí na jeden rok.

Interakční akademie: Text
Interakční akademie: Text

Proč se kurzu zúčastnit

Prvním motivem pro zvýšení rozsahu znalostí je zajištění vyšší míry bezpečí pro pacienty.

Druhým motivem je neustále se zvyšující zájem o pomoc či radu ze strany pacientů, kteří se zajímají o svou léčbu a well-being.

Třetím motivem je zvýšení rozsahu znalostí, jelikož se lidské poznání neustále vyvíjí a rychlost porozumění se navíc stále zrychluje.
Čtvrtým motivem je uvědomění si své hmotně právní odpovědnosti, která náleží nejen zdravotníkům na základě § 2950 Občanského zákoníku.

Interakční akademie: Pro Gallery
bottom of page