top of page

Zásady o zpracování osobních údajů

Naše práce s ​Vašimi osobními údaji ve zkratce:

 • shromažďujeme jen takové osobní údaje, které nám sami poskytnete;

 • osobní údaje využíváme pro

  1. potřeby plnění smlouvy (poskytnutí Databáze lékových interakcí, prodej publikací)

  2. zasílám zpráv o fungování Databáze, novinkách, fakturace a platnosti licence (není možné se odhlásit od těchto zpráv, budou Vám chodit jen po dobu platnosti Vaší licence do Databáze lékových interakcí)

  3. zasílání marketingu navázaného na naše služby, například nové termíny Interakční akademie, nebo nové placené funkce, o které je možné rozšířit Vaši licenci Databáze lékových interakcí (je možné se kdykoli odhlásit v každé e-mailové kampani, nebo kdykoli na licence@drugagency.cz);

 • analyzujeme využívání Databáze lékových interakcí, ale nikdy není možné spojit Vaše osobní údaje s konkrétním dotazem v Databázi lékových interakcí, nikdy tak nemůžeme vidět, jak konkrétně Vaši Databázi využíváte a co za lékové interakce vyhledáváte;

 • osobní údaje shromažďujeme na území ČR a nikdy jej nepřenášíme za hranice ČR;

 • nesbíráme další osobní údaje;

 • jakékoli dotazy na Vaše osobní údaje, žádosti o výpis údajů, nebo jejich výmaz můžete zaslat na e-mail licence@drugagency.cz.Zpracování osobních údajů

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Abychom vám mohli poskytovat služby, musíme shromažďovat osobní údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „osobní údaje“). Shromažďujeme o vás následující typy osobních údajů:

 1. Údaje, které nám poskytnete.
  Když se zaregistrujete k našim službám můžete nám poskytnout osobní údaje, jako například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, osobní údaje pro platby.

 2. Údaje, které shromažďujeme

  Když využíváte služby, sbíráme pouze anonymní agregovaná data, která není možné spojit s Vaším účtem či jakýmkoli osobním údajem.

Jak tyto osobní údaje využíváme

Vaše osobní údaje používáme pro tyto účely:

 1. k poskytování a provozování služeb;

 2. k tomu, abychom mohli naše uživatele kontaktovat a předávat jim obecná nebo osobní oznámení týkající se služeb nebo propagační sdělení;

 3. k tomu, abychom dodržovali příslušné zákony a předpisy.Vaše osobní údaje využíváme, pokud:

 • je využívání vašich osobních údajů z naší strany nezbytné pro plnění smlouvy;

 • ​je využívání vašich osobních údajů z naší strany nezbytné pro dodržování příslušných zákonných nebo regulačních povinností, které se na nás vztahují.

Jak vaše osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb a s dalšími subjekty (nebo jim jinak povolit přístup k nim) v případě, že je to nutné k plnění našich služeb.

Sdělení od společnosti DrugAgency

Vaše data zpracováváme v České republice, kde je rovněž ukládáme. Data nepřenášíme mimo Českou republiku.

Kde vaše osobní údaje ukládáme?

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám zasílali propagační obsah a sdělení prostřednictvím e-mailu. Pokud si tato propagační sdělení přijímat nepřejete, můžete o tom společnost DrugAgency kdykoli informovat nebo postupovat podle pokynů pro „odhlášení“, které jsou součástí rozesílaných propagačních sdělení.

Sdělení o službách a fakturaci

Společnost DrugAgency vás také může kontaktovat s důležitými informacemi o našich službách nebo o využívání těchto služeb z vaší strany.

Můžeme vám například zaslat zprávu, pokud je některá ze služeb dočasně nedostupná z důvodu údržby; odpovídat na vaše požadavky na službu podpory nebo e-maily; zasílat vám upomínky nebo upozornění na nadcházející nebo opožděné platby za aktuálně odebírané nebo nadcházející služby; předávat stížnosti týkající se zneužití vašeho uživatelského účtu; nebo vás informovat o podstatných změnách našich služeb.

​Je důležité, abyste vždy měli možnost tyto zprávy přijímat. Z tohoto důvodu není možné se od rozesílání těchto sdělení ohledně služeb a fakturace odhlásit, s výjimkou případů, kdy již nejste uživatelem služeb DrugAgency (přestanete jím být 5 let po vypršení licence Databáze lékových interakcí, nebo okamžitě, když deaktivujete svůj účet).

Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Společnost DrugAgency považuje za nezbytné, aby všichni uživatelé Databáze lékových interakcí měli kontrolu nad svými osobními údaji. Proto můžete mít v závislosti na způsobu, jakým používáte služby, právo požadovat přístup, obdržet kopii, aktualizovat, doplnit či vymazat, omezit nebo vznést námitku proti některým způsobům použití vašich osobních údajů (například pro účely přímého marketingu). Dále platí, že pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas (například pro účely marketingu), můžete tento souhlas kdykoli odebrat a toto odebrání bude platit ihned. 

Dotazy a stížnosti

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se shromažďování, používání nebo předávání osobních údajů z naší strany nebo pokud se domníváte, že jsme tyto zásady ochrany osobních údajů, případně příslušné předpisy o ochraně osobních údajů nedodrželi, obraťte se na nás na info@drugagency.cz, nebo licence@drugagency.cz.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat, dokud je aktivní vaše licence Databáze lékových interakcí, jak je to uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů a pět let po vypršení licence.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo si přejete uplatnit některé ze svých práv popsaných, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese licence@drugagency.cz.

bottom of page