top of page
Logo DrugAgency
PharmDr. Suchopár přednáší v rámci Interakční akademie

DrugAgency

Více než 20 let pracujeme na tom, aby byly lékové interakce srozumitelné.

Od roku 2000 budujeme systém pro kontrolu lékových interakcí mezi léky, potravinami, doplňky stravy nebo nápoji.

Od roku 2016 školíme lékaře i lékárníky v oblasti odhalování a managementu lékových interakcí u pacientů.

Píšeme odborné články na téma užívání léků a lékových interakcí.

O nás: About Us

Novinky

Co se děje na poli lékových interakcí a v naší společnosti

Nový web

6 5. 2022

Máme nové webové stránky. Věříme, že Vám usnadní orientaci na našem webu, v našich produktech, i na poli lékových interakcí.

Předobjednávky našich knih zahájeny

1. 5. 2022

Na našich stránkách od této chvíle můžete objednávat naši nejnovější publikaci Lékové interakce.
První díl vyjde již letos.

Nové termíny Interakční akademie

1. 3. 2022

Spustili jsme možnost registrovat se na kurz Lékové interakce pro "jaro" 2022.

Kvůli epidemiologickým omezením jsme posunuli kurzy na květen a červen.

Poprvé také zůstáváme pouze v Praze. Na podzim bychom opět chtěli vyrazit na Moravu.

Databáze lékových interakcí nově jako zdravotnický prostředek

1. 1. 2022

Databáze lékových interakcí je nově notifikovaným zdravotnickým prostředkem s přiděleným evidenčním číslem 00737045.

Každý její uživatel musí mít k dispozici návod výrobce, který je ke stažení zde: http://bit.ly/DLIonline

O nás: News

Odborné práce

Lékové interakce v urologii - na co si dát pozor

Lékové interakce představují problém ve všech medicínských oborech včetně urologie. Řada typicky urologických léků, jako jsou léky na terapii hyperaktivního močového měchýře, benigní hyperplazie prostaty nebo erektilní dysfunkce, jsou substráty CYP3A4 a transportního systému P-glykoproteinu. Kombinace těchto léků s inhibitory nebo induktory CYP3A4 nebo P-glykoproteinu může vést buď ke vzniku nežádoucích účinků nebo ke snížení účinku až jeho selhání. Nadto výrobci často doporučují změny v dávkování léčiv, pokud jsou kombinována s inhibitory CYP3A4 a pro lékaře může být komplikované se v takových doporučeních orientovat.

Lékové interakce často předepisovaných antidepresiv

V tomto článku jsou popsány lékové interakce antidepresiv. Z potenciálně fatálních farmakodynamických interakcí je popsán
serotoninový syndrom, jehož diagnóza je obtížná. Prodloužení QT intervalu je markerem zvýšeného rizika komorové tachykardie.
Podávání SSRI a NSA zvyšuje riziko krvácení zejména z gastrointestinálního traktu. Z farmakodynamických interakcí článek upozorňuje
na interakce CYP2D6. Řada antidepresiv a antipsychotik jsou substráty CYP2D6, přičemž paroxetin, fluoxetin a fluvoxamin jsou
inhibitory CYP2D6. Některé z interakcí jsou kontraindikované, u ostatních by měl lékař zvážit pro a proti a pacienty pečlivě sledovat.

Anticholinergní léčiva a kumulace jejich nežádoucích účinků u seniorů

Kumulativní účinek užívání více léků s anticholinergním účinkem se nazývá anticholinergní zátěž. Takové působení může mít nepříznivý dopad na kognici pacienta a zvýšit riziko demence zejména u seniorů, což bylo prokázáno v několika velkých studiích. Cílem tohoto přehledového článku je seznámit lékaře s riziky anticholinergního působení léků, protože předepisování anticholinergik není vzácnou událostí ani u pacientů s vysokým rizikem demence. Je žádoucí, aby lékaři pečlivě hodnotili přínosy a rizika léčivých přípravků a aby pokud možno snižovali anticholinergní zátěž u svých pacientů. Seznamy léků s anticholinergním účinkem by měly být běžně používány nejen ve výzkumu, ale také v každodenní klinické praxi ke kvantifikaci anticholinergní zátěže u seniorů.

Lékové interakce warfarinu a nových, přímých orálních antikoagulancií

Antikoagulační léčba warfarinem i přímými orálními antikoagulancii (DOAC) každoročně zachraňuje životy mnoha pacientům. Tito pacienti nezřídka užívají současně léky, které mění účinek antikoagulancií. Tento článek se pokouší přehlednou formou prezentovat informace o takových interakcích, které předepisující lékaři potřebují. Ačkoliv warfarin má více interakcí než DOAC, některé interakce DOAC jsou stejně nebezpečné a na rozdíl od warfarinu účinek DOAC nelze jednoduše monitorovat. To může představovat problém, neboť existují pacienti, u kterých léková interakce probíhá intenzivněji než u průměrných pacientů, například při kombinaci dabigatranu s klarithromycinem.

Endokanabinoidy

Endokanabinoidní systém reguluje řadu fyziologických nebo patologických stavů. O aktuálním zájmu o studium těchto regulací svědčí v poslední době explozivní nárůst počtu publikovaných prací. Porucha regulace endokanabinoidního systému je možnou příčinou řady onemocnění. Může k ní docházet jednak při genetickém polymorfizmu jejích jednotlivých komponent, ale také při terapii ně­kte­rými léky nebo přírodními látkami, typicky kanabinoidy. Kvůli širokému překryvu regulací fyziologických funkcí endokanabinoidním systémem je vyvíjeno značné množství léků, jejichž cílem je úprava dysregulace endokanabinoidního systému.

Polékové akutní poškození ledvin

Akutní poškození ledvin (AKI) léky je relativně častou nežádoucí příhodou, v určitých případech k němu mohou přispět i léky, které z dlouhodobého hlediska mají nefroprotektivní vlastnosti. Tento článek obsahuje základní informace o patogenezi AKI, o rizikových faktorech AKI a příznacích AKI a obsahuje seznam léků, které jsou spojovány se vznikem AKI.

O nás: Seznam
bottom of page