top of page

Acerca de

Zásady ochrany osobních údajů

Naše stránky sbírají pouze základní údaje o Vašem pohybu na našich stránkách.
 

Údaje takto získané používáme výhradně ke zlepšování fungování našeho webu, nepoužíváme je k cílení reklamy a nepředáváme je třetím stranám.

 

Vaše údaje získané při objednání našich publikací využíváme výhradně za účelem dodání Vaší objednávky a řešení případných reklamací, uchováváme je odděleně a nijak je dále nezpracováváme a nevyužíváme.

bottom of page